Özbekistan Halk Hareketi

Kurani okuyup şunu anladim ki…

Kurani okuyup şunu anladim ki…
04 Aralık 2016 - 23:12 'de eklendi ve 2741 kez görüntülendi.

Av.Yusuf Erikel

Anladım ki..

Hz. Muhammed den sonra her ne kadar kılıç gücü ve cesaret ile topraklar feth edilse de…

İslamın ahlak ve medeniyeti yeterince ortaya konulmadığı için…

Fetih yapılan topraklardaki medeniyetler islama kimi yönden galip gelmiş…. ve islam onları tam manasıyla fetih edemediği gibi, bazı noktalarda o medeniyetler islami işgal etmişlerdir.

Şu anda müslümanların, islamı diğer kültürlerin işgalinden kurtaracak bir ahlaki ve değer taarruzu olmadıkça….

bu işgal edilmiş  islam,  inananları  ahiret için nereye götürür bilemeyiz ama…

Dünya da kimseyi biryere götürmez  ….

Bu nedenle…

Müslümanlar önce dinlerini ve beyinlerini  islamın dışındaki medeniyetlerin işgalinden kurtarmalı….

Ve ruhlarını Hz. Muhammedin ahlakı ile yecyiz edip ….

yeni bir taarruz ile ….

bu sefer toprakları değil… kalpleri ve gönülleri feth edecek hamleyi yapmalıdır….

Aksi taktirde bu din sadece insanı secde halinde tutar…

Asla kıyama kaldırmaz….

Hâlbuki herşeyin özü ihlâs… zaferin özü kıyamdır ….

Allah namaz için de der…

Egımıssalah…

Namazı ayağa kaldır…

Namazı ve secde şuurunu  heryerde  hakim kıl …

….

İşte en kısa zamanda bu kıyam ile… islam ve insanlığın tüm görünmez işgalden kurtarılması zaruretdir….

 

Anladım ki…

Bu dine yapılan en büyük ihanet….

dinin “havf” korku üzerine bina edilmesidir…

Halbuki…

En zayıf ve çürük şeylere yöneltilmede kullanılan araç korkudur…

Korku sebebiyle kötülük yapmamak fazilet değil, ahlak yoksulluğudur…

İslamın temeli korku değil “MEVEDDE” yani ….

sevgiye dayalı gönüllü bağlılıktır….

 

Anladım ki ….

İslamın ve müslümanların sorunu ve rakibi…

Hıristiyanlık veya yahudilik veya budizm değildir…

İslamın sorunu ve rakibi ….

akıl bilim ve vicdan bağlamında yapılan değerlendirme sonunda geldiği çıkmazdır….

Bunun sebebi de…

İslam içine sızmış hıristiyan yahudi budist  ve benzeri safsatalardır…

İslamın özünde, akıl ve bilime aykırı ve  vicdanı sızlatan tek bir umde yoktur….

Bugün islam adına veya tefsir diye ortaya atılan aklıl dışı vicdanın kabul etmediği ne varsa …. hepsi tevrat ve incil diye zannedilen ve benzeri eski uydurmaların, dinde yeniden necat bulmuş halidir…

Herşeyin reset edilmesi gibi islamın da hem uygulama hem kaynak bağlamında kuran uyarınca…

Akıl bilim ve vicdan bağlantılı reset edilmesi zaruretdir….

Bu yapıldığında ….

Çoğu din adamı zannedilenin aslında virüs… çoğu  dini uygulamanın da kaçak ve sahte olduğu herkesçe görülecektir…

Onun için Kur-an müslümana ve insanlığa şöyle emreder….

 

Ve tubuu lillâhi cemian…

Herseyinizle…. ve hep birlikte….

Allaha dönün… kendinizi allahta reset edin….

Nerden mi anladım…

Okuduğum Kurandan…

….

Ve gördüm ki…

Allah buyurdu…

Men kane fii hazihi a’ma… fe hüve fil ahireti a’ma…

Ve edallu sebiila …

Kim ki bu dünyada … bu dinde .. bu hayatta…..

yani kendi işinde ve halinde kör…

Sanmasın ahirette ( sürecin sonu, bir zaman sonra ) allah onun gözünü açacak…

O ahirete de ( sonrasında ve ileriki süreçte ) de kör…

ve kör halinin onu götüreceği nokta nereyse orda olacak….

Çünkü onun  tuttuğu yolu yanlış…. gittiği istikamet dalalet, sapıklık ….

Sadakalallahül azıym…

….

Allah bizim gözümüzü açsın… gönlümüzü açsın…

fikrimizi açsın… kalbimizi açsın….

Tüm halimizde olan körkükleri açsın….

Ve bizi kör olmanın akibetinden….

ve ….

başımıza musallat olmuş ….

siyasi ….ticari ve dini körlerden…

yani yolu ve sonu dalalet olanların şerrinden  korusun….

Amin…

…..

Not… ahiret dünya ile kullanılınca ölüm sonrası hayat… istilahi…

Ahiret lügatta … yaşanan her sürecin sonunda gelecek zaman ….                       

 

Anladım ki ….

Vatandaşlık askere gitmekten ibaret olmadığı gibi…

Evlilik nikah töreninde evet demekten ibaret olmadığı gibi..

Din de …

Sadece şahadet getirip… sünnet olup, domuz eti yememekten ibaret değilidir…

 

Anladım ki …

Her varlık nöbet ile muhafaza edilir….

Ne acı ki …

yüzyıllardır islamın fikir ve medeniyeti noktasında nöbeti tutulmadığı ve nöbetçisi olmadığı için…

Dinin içinde  bilinmeyen çok fazla yabancı  şeyler cirit atmaktadır…

Hz Muhammed ve Kurandan izin almadan dinde dolaşan her unsurun, dinden sınırdışı edilmesi…

Ve dinin sınırlarının korunması  hayati bir zorunluluktur…

Çünkü Allah…

Vel hafizuune li huduudillah…

Ve sizler… Allahın sınırlarını korumak için muhafız olunuz…

Veya…

Mümin odur ki… Allahın dininin hudutlarını korur…

Buyurmasının sırrı da budur….

 

Anladım ki…

Galibiyet önemlidir… her sahada ve her noktada..

Ancak…

Neticesinde ortaya çıkan satvet ve servet …. eğer gaflete sebep olursa…

Ve islamın şevket ve asaleti ile…

Fıtratın adaleti bu galibiyeti desteklemez ise….

Neticede en kısa zamanda mukadderat mağlubiyettir…

 

Anladım ki…

Bir toplum…

Duraklama ve çöküş ve sıkıntısına ait sebepleri bilmedikçe…

Terakki ve teali için yol bulamaz….

Sonuç Allahın sünneti ve uygulaması değişmeyeceği sebebiyle … mutlaka yıkılmaktır ve yok olmaktır  ….

O Sebeple….

Geleceğini düzeltmek isteyen mazisini tefekkür etmeli ve halini düzeltmelidir…

Bugün size öğretmenler günü için onların şerefine bir özel bilgi vereceğim…..

….

Bir dostum sordu…. yusuf bey mümin kimdir….

….

Dedimki…

Mümin Allaha inandığını söyleyen değil…

MÜMİN …

KENDİSİNE ALLAHIN İNANDIĞI KİŞİDİR…

….

Boyle mümin olmak duası ile…

Bize ilim kazanmada emeği geçen aziz öğretmenlerimizi saygıyla yaaad ederek….

….

Slm dua ve sevgilerimle

Not…

Kuranda yüminu inanırlar…. allah denmez billâhi denir..

Yüminuune billâhi…

Yani… inanırlar allah beraberinde.. yani, imanı karşılığında allahın bu talep ve iradede beraber olduğu kişiler…

Yoksa kendi kendine Allaha inandım diyen değil… imanına Allah’ın beraber katıldığı…

Yani Allah’ın,iman ettiğine inandığı kişi mümin…

Allah-ı yanlış pis işine ortak eden serseri de müşrik…

aynı ifade ….

La tüşrik b illah…

…..

Bismillah….

Vema erselna ke…. biz seni herhangi başka bir şey için göndermedik…. seni göndermemizin sebebi….

İlla… sadece şudur….

Rahmetten lil alemiyn…. âlemlere… bu evrende ne varsa hepsi için merhamet ve şefkate vesile ol…. onlara şefkat ve merhametimi yansıt diye….

….

Rahmeti adalet ve gazabının önünde olan Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmak duası ile….

Ala rasuulina muhammedin salavat…..

….

Sadece örnek O… ve Onunla bağlantılı olan……

Ötesi alavere…. dalavere …….

 

Dostlarım…….

Zate yemin…. yani…..günlerden bir gün…..

Hz Muhammede biri  geldi ve aldığı bir şeyi gösterdi….

Hz.  Muhammed sordu…. paran yoktu nasıl aldın….

Adam dedi taksit ile vadeli aldım ….

Buyurdu…. ne zaman ödeyeceksin….

Dedi 40 gün sonra ya rasulallah….

Hz. Muhammed buyurdu…..

Ben Allahın rasulü iken gözümü açıp geri kapatırmıyım bilmiyorum…. sen 40 gün vadeli borçlanıyorsun hayret….

…..

Bu hepimize ders…. Elbette manevi…. Ruhi…

Önce ona bir tazim…..  bize bu güzel ibretli hakikatleri anlatan rasüle …..

Ya Rasulallah…

Gerçekten sen olmasaydın ….

levlake levlake….

Vallahi hiç bir bilgi,  bilgide realite, realitede hakikat, hakikatte idrak, idrakte tefekkür, tefekkürde gaye, gayede ruh, ruhta terakki, terakkide şuur, şuurda ufuk, ufukta nur, nurda bereket, bereketde fayda, fayda da değer, değerde sonsuzluk… sonsuzlukta varlık olmazdı…..

Yani ….

Ya Rasulullah.. .. Sen olmasaydın …. gerçekten varlık olmazdı…..

Bak senin manen olmadığın her yer… Her şey yokluk içinde…..

Sana salat ve selam arz ederiz önce….

…..

Sonra bu kıssa….

Aynı zamanda da….

Ekonomi ve tüketim bilimcine katkı verecek bir uyarı….

Dünya işlerinde de tedbir vazife bilmek….

Hele de bu….

Gelecekte olası bazı makam mevki  beklentisi içinde olanlara da uyarı…..

Bak sabah belediye başkanı akşam gözaltında….

Bugün savcı hakim doktor….. yarın Silivride….

Bugün şu bu….

Yarın…. belk de hiç ….

….

Dostlarım..

Baki olan Allah’a en yüksek teslimiyet ile hep baki kalmak…..

Asl olan bu….

Ve en azından ashab-ı kehf gibi…. mağara veya ashab-ı uhdut gibi kuyuda…. veya ashab-ı bedir gibi  kabirde bile olsak…..

Ebediyyen kayıtlara geçmek…..

Herkes uyuyor sansada uyanık…. herkes öldü dese de diri kalmak…..

…..

Aynı göz açıp kapayıncaya kadar yaşamam şuuruyla hayat … Ancak …. ebediyyen gönüllerde yaşamak…..

Onunla beraber oluruz bizde onu dikkate alırsak …..

Aynı… “saniyesneyn” …. ikinin ikincisi gibi…..

Ve ebediyyen “enzelellahu sekinetehuu”….. etrafta ne olursa olsun bizim için her halde emniyet…..

 

Dostlarım….

Bu pazar da size kuran bilgisi hediye edeceğim…

….

Ötesi hasbel kader üslubunda olanlar için….

Sende oku öğren mübarek … şimdiye kadar bildiğin ile aklınca karşı çıkma…..

Sadece istetsen arkadaşlıktan çık….

Evet bu uyarı ile dostlarım…. istiyorum ki kuran hakkında bildiğimi size de fırsat buldukça anlatayım….

….

İşte bu minvalde bugünde bir demet kuran anlatayım dedim….

Dilerim anlatacağım ayetler bağlamında  Hz Muhammed ve Hz İbahim bizi hayırla ve şefkatle anar …

Çünkü hadis açık olduğu halde yanlış mealler ile her iki peygamberimiz de mahsun olmaktadır sanıyorum yüzyıllardır….

İşte….

bir melek ….mutlaka peygamberlerin ümmeti ile arasında iletişim görevini yapar….  ve yazının sonunda da dediğim gibi…

Önce…

Allahümme salli alaa muhammed… ve aali muhammed…

Kema salleyte ala ibrahim ve aali ibrahim…..

 

Dostlarım….

Hep derim…

Kur-an….. herşeyin olduğu…. olmadığında herşeyin öldüğü bir enerji kaynağı…. ve hakikatin tek kaynağıdır….

Ve… İşte  tevrat ve incil çöplüğüyle,  bu aziz kuranın lüzumsuz  irtibatı kesilmeden … bazı temel bilgiler ve yüzyıllardır devam eden sahte bilgiler sadece  bizi yormaktan başka işe yaramaz…

Bende. Bu yüzden…..

Maalesef yüzyıllardır devam eden….

Ve  Hz. Muhammed in “hiç bir peygamberin babası müşrik değildir” sözü ile çelişen…

Şu Hz. İbranınım muhterem babası  hakkında bilgi vereyim…

 

Dostlarım…..

Kuranda ne yazıyorsa onu…. o bilgiyi… sadece onu vereceğim….

….

Önce net bilin ki….

Bu azer denen adamın Hz ibrahim ile asla kan bağı veya akrabalığı yoktur…

Sanıyorum bu azer, 

O günkü devlet yöneticinin veya nemrutun veya nemrut tarafından atanmış eyalet valisinin veya o dönemin put dinsel rehberinin adı….

Azer denen şerefsiz … sanıyorum bu hukuki  statüsü ile, Hz. İbrahim in babası ve halkı yanlış inanışlara karşı koordine eden ve ilk etapta bunda başarılı olan biri ki….

Hz İbrahim… babasını bu put koordinatörü ile ilgili olarak uyarıyor…. 

Ve neticede de babası bunu derhal dikkate alıyor …..

Ve Hz. İbrahim de , ona yani babasına Allah’tan özel talepte bulunarak,  onun için lütfü ilahi talepediyor….

Aşağıda ayrıntılı açıklayacağım …..

Ötesi ise….. Sadece ve sadece tevrat yutturmacası ve incil çöpçülerin islama taşıdığı yalanlardır….

Bu arada da…..

Hz.Muhammedin “hiç bir müşrik babadan peygamber gelmediği ” sözü de mutlaka  doğru bir  sözdür…

Bu ayetler de zaten bu sözü doğruluyor….

Dolayısıyla….

Azer için…. Hz İbrahim ile illiyet kurup….

Yok amcası … yok ebesi diye zorlamaya gerek yoktur…

Şimdi….

Bu “azer” kelimes kuranda nerde geçiyor…. onun üstünden konuya girelim ….

 

Bismillah….

Ve iz gale ibrahimü li ebiiihi, azer … ettehızü esnaamen  aaliheh …

….

Ne vakit ki ibrahim…. babasına dedi…

Yalan kardeşim yalan.. bu meal palavra.. kim yazdıysa yalan….

Ne alaka…

Gerçeği şu değil mi….

İbranım ne zaman babasına bilgi vermek  , babası için bir uyarı ve değerlendirmeyi iletmek ve  babasının dikkatini çekmek uyarmak için dedi ki…

Azer….. bu azer varya …. bu adama dikkat et manasında….

Bu azerin dediği ne böyle de …. 

eettehızü …. sen ve beraberinde kavmin  ittihat ediyorsunuz veya bir bağlantı koordine etmişsiniz ki ….

min duuni …. aaliheh ….

Bize ayrıntısını da açıklamaksızın, bizi çok da dikkate almaksınız ve tamamıyla apayrı bir bir tanrı inancı, tanrı ilah bağlılığı icad etmişsiniz…

Fakat…

İnniiii erake… ben hem seni ve hemde bu azer denen adamın peşinden giden toplumu veya milleti veya kavmini..

fii dalaalin mübiiyn… apaçık bir sapıtmışlık içinde görüyorum….

….

Nerde babasına dedi….

Kimi aldatıyor bu yüzyıllardır peygamber babasına gavur diyenler….

 

Dostlarım….

Aynı ayet yusuf süresinde yok mu….

Bismillah…

İz gale yusuf li ebiiihi…. bak aynı ayet…

Yusuf babası için dedi ki….

Ya ebeti… Ey babacığım….

Anladın mı yüzyılların sahtekârı…. peygamber edep insanıdır ….

Babasına bir şey diyecekse …. babacığım der…

Ama ibrahim as babasına bilgi veriyor … ve azer denen namussuz ile ilgili uyarı yapıyor….

Yoksa, İbrahim as mın da babasına…. Hz. Yusuf as kadar saygılı olacağı muhakkaktır…..

ona hitap etse direk mutlaka babacığım derdi…

Yine….

Hazreti ibrahimin babasının , tam aksi müslüman olduğunun delili ayet de….

Ne acı ki aynı  şuursuz adamlarca  yüzyıllardır tevrat kafalı şuursuzlar tarafından …

Hz. İbrarahimi as  kesinlikle incitecek bir utanmazlıkla , yanlış tercüme edilmektedir….

Halbuki…

Bu ayet tam aksi …babasının kamil bir müslüman olduğunun delilidir…

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

Ve mâ kânestigfâru ibrâhîme li ebîhi illâ an mev’ıdetin vaadehâ iyyâhu,

Fe lemmâ tebeyyene lehû ennehu aduvvun lillâhi teberree minhu,

Inne ibrâhîme le evvâhun halîm(halîmun).

Boşver uydurma meallerş müslüman …. bak kuranda yazan ne….

 

Bismillah….

ve mâ kâne … asla olmadı..nefi hal…

Ne olmadı…

istiğfar ibrahim  : ibrahimin istiğfar ettiği ….. bağışlanma istediği gibi bir şey olmadı…..

Kim için…

Li ebiiihi… babası için…..

Bu nerden çıktı da uyduruyorsunuz demek….

Olan şudur kesinlike…. onun ona duası veya bakış açısı  şudur

İlâ : yalnız, sadece

An mev’ıdetin : vaadden, vaadedilenden dolayı

Va ade-hâ : ona geçmişte bir sözü ve yaparsa dediğini bir vaadi olmuştu ….

İyyâ-hu : yalnız ona iyilik yapacağını , veya dediğini yaparsa Allah’tan ona özel bir lütuf isteyeceğini vaad etmişti…..

 

Not…  iyya ke nabudu …. da aynı ifâde geçer…

iyya demek…. pozitif manada beklenti ve istek öncesi kullanılır….

 Günahı vs için istiğfar etmediği… tam aksine  babasının müslüman olup….. ve ilâhi bir müjde vaadi niye oldu…

bu durumu babasının geçmişte yaptığı bir alicenaplık ile bağlantılı anlatıyor…

 Fe lemmâ : hani, ne vakit ki bir şey olmuştu….

Olan ne…. yukarda babasını azer denen serseriye karşı uyarmıştı ya….

İşte o uyarı sonrası babası için…

tebeyyene : açığa çıktı, belli oldu ve ayan beyan anladı ki…

Lehu : ona bu uyarı sonrası bu şuurlu bakış açısı geldi ki….

onun, … yani o azer mikrobunun, gerçekten dalâlet içinde olduğunu taaa o zaman anlamıştı babası….

İbrahim uyardığında ….

Neyi anlamıştı…

Enne hu aduvvun lillâhi… o da ibrahimi dinledi ve o azer denen adama allah için düşman oldu….

Adüvvün lillah…..

Ve bununla da kalmadı….

teberree : hemen uzaklaştı, berî oldu derhal ilişkisini kesti….

Kimden…

min-hu : ondan …. o azer adındaki gavurdan…

İşte bunu yapan…

Oğlunun uyarısını dikkate alıp … kendini dinleyen babasına dua eden ve allahın özel lütfunu isteyen hazreti  ibrahim varya ….

İnne ibrâhîme : muhakkak ki işte bu İbrahim…

Le evvahın haliim… : kesinlikle, hassas kendini dikkate alan babasına karşı alicenap ve çok karekterli mülayim adamdı…..

…..

Babasına ilk uyarıda bulundu… uzaklaş bu azer denen adamdan dedi… o an için onunla olan babasına yinede  saygılı oldu…. bekledi … ….. babası da onu dikkate aldı….

O da, babasına…. haliym peygamber olması sebebiyle özel dua etti….

Hayret..

Ne alâka da… ona kâfir olduğu için istiğfar etti uydurmacası ile ey kullarım … manasında ayet….

Ayetin özü bu……

sen hala tevratta asılı kal hoca kılıklı şuursuz…..

Ancak….

Baban olsa… bin dereden su getirip  temize çıkarırsın…. tertemiz peygamber babasına gelince …. ayete değil , tevrata hahama bakıyorsun….

Yuh sana… baskıyapmış uydurma mealler kadar yuh…..

….

İşte dostlarım…..

Bu bilgi ile kafanızda…

Kur-an…. ve hazreti muhammed birleşti….

Tevrat incil ve yalan tarih bilgisi çöpe gitti…..

Herkes bilsin….

İbrahim as peygamber….

Babası da …onu seven ve dediğini dikkate alan, muhterem bir müslüman olup…..

Buna göre de….

Hz muhammed in dedesi olan bu zat ….. Allahın özel lütfunu istemeyi hak etmiş …..ve bunu vaad eden oğlunca da bu şerefe nail olmuş bir aziz şahsiyettir….

Onun için ….

Tekrar…. Allahümme salli ali muhammed …. kemâ salleyte aali ibrahim….

Inşallah bu hediye kuran ……

sizi yüzyıllardır meal diye , gagalamış uydurma tevrat yutturmacası peygamber hikayelerinden….

hz muhammed bağlantılı …. akıl bilim ve vicdan çizgisinde şuurla…. kuranı yerde ve gökte her noktaya taşıma şuuruna taşır….

Ve…

Böylece de tüm dünyann …… Nuru Kur-an ve Nuru Rasulallah ile tenvir olacak olması yakın olsun duasıyla….

Bu bağlamda ayrıca….

Hazreti ibrahim ve babasına…. torunları yüce peygamber Hz Muhammed in âciz bir ümmeti olarak….

Saygılarımızı sunarız…

ece bilgi için ve artık Müslümanların ağzından çıkanı anlaması ve ilim ile hikayeyi karıştırmaması için şunu da yazayım dostlarım için dedim…..

……

Konu;

“Ehl-i beyt” başlığında vahdete yol..

….

Ehl-i beyt…..

Evde beraber yaşayan, aynı evi paylaşan ve samimiyet sonucu sanki evin içinde gibi aile tarafından kabul edinen kişilere o an için kullanılan ıstılah….

….

Ancak sanki kuran ortada değil gibi akıl almaz bir efsane yürüyor…

Bu nasıl iş ise….

Hayret…

Gençliğini Hz Muhammed için feda eden Hz Ayşe veya yokluktan ekmek bulamayıp Hz Muhammed’in aşkıyla ona bağlı hanımları …..

Yine vefat eden eşlerinden sonra uzun sene belki ne fakirlik çeken mübarek ve kurana göre öz annemiz olan Hz Muhammed’in hanımlarının değil.

Üç yaşındaki ve 5 yaşındaki iki yavru ve anne babası ile bir İran göçmeni mümin Selman ra için öne çıkan mukaddes rütbe….

İnsanın aklı gidiyor, bu akıl karşısında tutmaz…

Bakın..

Bir ayet istismarı üstünden ahzap süresi ki, ne Hasan ne Hüseyin ra, Ne Ali ne Fatıma ile alakası yok nüzulünün…

Ancak bir aile içi süreci anlatan süre içinde geçen bu kelime….

Allaaaah efsanelere konu….

Hep derim…

Ya dostum….. Hz. Ali’nin yüce şahsiyeti Hz. Fatıma’nın şerefi için bu çarpıtmalara gerek yok ki….

Hicret sürecinde Hz Ali’nin yine hayatı boyunca Hz. alinin hangi yaptığı iş büyük değil mi?

O ashabın ve İslam’ın en gözde kahramanı ve eşi de aynı değil mi?

Tamamda…. Ne alaka “ehli beyt “kelimesi ile bu insanların yüceliği arasında illiyet bağı?

Kardeşim…

Yapma, bizi küfede yaşayan, deveden başka hayvan, hurmadan başka meyve görmemiş Iraklı o dönemin adamı mı sanıyorsun?

Biz Hz Ali’yi canımızdan çok severiz de; bu uydurama işlere gerek yok ki….

Şimdi…

Ehl-i beyt kelimesi Allaha ait…

Kuranda ehl-i beyt… Hz. Musa’nın ailesi için geçer….

Hz. İbrahim ailesi için geçer….

Yine Peygamber ailesi için geçer…..

Bunun özü dışardan bakınca gören için evde yaşayanlar veya o ev ile irtibat içinde olanlar demektir…

Ne alâka din ile torun sülale ile?

Şimdi oku… Bırak kardeşim hikayeyi kuran oku…..

Bak Ehl-i beyt nedir oku…..

 

Bismillah ….

 وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

Önceden, sütannelerin memesini kabul etmemesini sağladık. Musa’nın ablası: …; “Size, sizin adınıza ona bakacak, iyi davranacak bir ev halkını tavsiye edeyim mi?” dedi.

….

Okudun mu?.. Ehl-i beyt… Ev halkı ve Musa as kız kardeşi de kullanmış….

Bu taaa eski mısırda kullanılan ifade….

Ne var… ehl-i beyt kelimesini tılsım gibi yutturuyorsun mübarek….

Sadede gel….

Bismillah…

Oku….

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Hz. İbrahim’e gelen melekler… İbrahim ve eşinin ikramı sonrası onlara çocuk olma müjdesi verince, onların şaşırması ve acayip olması karşında….

….

Ey evin hanımı! Allah’ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olmuşken, nasıl Allah’ın işine şaşarsın?

O, övülmeye layıktır, yücelerin yücesidir; dediler.

Geçti mi Ehl-i beyt…..

Demek aynısını İbrahim ve eşi için kullanmış Kuran…

Demek…

Bu örfi ifade, peygamberden 4000 yıl önce de var…

O zaman bu kelimeyi sanki ilk defa peygamber ve hanımları hariç iki torun bir kız bir damada denmiş gibi…. böyle esrarengiz yapmanın âlemi ne kardeşim?

İstanbul’da bu işleri eskiden uyduranlar kadar metroda ve televizyonda adam görüyoruz kardeşim boş verin bunu hala yutalım mı?…

Şimdi oku… Hikaye değil Kur-an oku…. Senin istismar edip alakası olmadığı halde bağlantı yaptığın ayeti oku….

Ne alâka; Hasan, Hüseyin, Kerbela, Şam, Şiraz ile ne alakası var?

Oku….

 

Bismillah

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Evlerinizde oturun; eski Cahiliyye’de olduğu gibi açılıp saçılmayın;

Namazı kılın; zekâtı verin; Allah’a ve Peygamberine itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! (ehl-i beyt) … Şüphesiz Allah sizden böyle yapmanızı tavsiye ederek olası muhtemel kusurları giderip, sizi tertemiz yapmak ister…

Sebebi?

Siyonizm ve uşakları münafık kılığında iftira atıp aleyhe kamuoyu yaratma işleri yapınca…

Allah Hz. Muhammed in hanımlarına gerek yaşamlarında gerek sokakta, gerek giyim kuşamda daha dikkatli olmaya matuf tavsiye ederken….

Konu hiç; Ali, Hasan, Hüseyin, Fatıma alakası yok ve bir süre ve ayette Ehl-i beyt geçiyor iken ….

Ne alâka kardeşim bu ayet yüzyıllardır milleti uyuyan efsaneler ile Hasan, Hüseyin, Fatıma anhüm ile….

Ehl-i beyt… Türkçesi ev halkı, veya aile…

Yok, yüzyıllardır bu ayet üstünden uydurma işler… Peygamber demiş ehli beyti esas al vs vs…

Ya kardeşim.. . Hz Ali dışında, Hz Fatıma ra eğitimi belli….. Yaşı belli…. Ömrü yıl gelmeden vefat etmiş…

Hasan, Hüseyin daha çocuk….

Nasıl yani, bunlar dinin ebedi kayağı olacak……

Hicreti beraber yaşamış…

Önemli kararları almış…. Allah’ın ikinin ikincisi dediği Ebu Bekir ra…

Hayat tecrübesi ile en önemli konuda Allah’ın kararını tasdik etiği Ömer veya 30 bin kişilik tebük ordusunun üçte birini kuşatan cömertlik abidesi ve iki kızını verdiği damadı Osman değil de , onlarca yanında bugünün tabiri ile kabinesinde yer almış sahabe değil de….

İslam için ….

Taaa , bin sene sonra gelmiş torununu ehl-i beyt ve İslam’ın kaynağı diye , niye ilân etsin peygamber?

İlim abidesi İbn-i Abbas…

En fazla ilim sahibi ve hakkında ayet inen masum azize kadın Hz. Ayşe Ehl-i-beyt değil de, diğer hanım ve ablası konumundaki kızları değil de, torunun, torunu mu dinin mercii?

Müslüman kardeşim… Bunlara ancak ortaçağda yaşamış Arap inanır….

Akıl sahibi güler geçer….

Sonra ne gereği var mübarek bunlara?

Müslüman isek zaten;

Peygamberin Ehl-i beyt’i yani ailesi elbette mukaddes ve saygı duyarız….

Ancak bu dinin bağlayıcılığı noktasında peygamberin eşiyle çocuğuyla damadıyla torunuyla işi olmaz…..

Dinin beşer ile bile işi olmaz….

Dinin tek kaynağı kuran… Onunda tek hatasız açıklaması bizzat Hz. Muhammed’tir…. O’nun yaptığı ve öngördüğü dür…

Kur-an’ı aklımız ve ilimle, peygamberden geleni de ilim ve vicdan ile test eder ,ondan mı , değil mi anlarız….

Bin tane hokkabaz molla veya hoca da dese biz kalbimiz rahatsız olan hiç bir sözü dikkate almayız…

Çünkü Hz. Muhammed asla hocalar gibi abuk- sabuk manasız aptalca laflar etmez….

O ancak yaşayan kuran olup, her dediği ve yaptığı kurana uygundur …..

Şimdi….

Yüzyıllardır…. Ehl-i beyt de, Ehl-i beyt…

Tamam…. Doğru bu kişiler Hz. Muhammedin ailesi sevdikleri….

Ne yapalım?

Sevelim sayalım tamam ….

Ötesi amelleri kadar….

Ve zaten …..

Hz Ali eğer diğer damadı Asım’dan üstünse, eşinin adı Fatıma diye değil ameli sebebiyle kardeşim….

Diğer damat bedirde düşman tarafında iken, Ali peygamber serdar-ı olduğu için üstün, eşi veya çocuğu sebebi ile değil….

Aynen herkes için böyle…..

Kimseye babadan geçen bir şey yok…..

Netice herkes Hz. Adem peygamberin oğlu… Yani herkesin babası peygamber…..

Babası peygamber Nuh’un oğlu ne oldu iman etmeyince…..

Sen babasına değil ameline bak….

Ameli zaten yüce ve şerefi üstün birini öveceğim diye niye dini bozuyorsun kardeşim…..

Sonra… Yok Ali şöyle, Ali böyle….

Hayrola…

O dönemde aksini diyen mi varmış?

Ne olmuş da peygamber  adeta her eline mikrofon alınca Ali, Ali övmüş?

Yok kardeşim….

Zaten Ali ra, sevilen sayılan şerefli âlim fazıl yiğit biri…

Elbette jest olarak herkese dediği gibi onu da övücü üslup kullandı mutlaka ….

Ama , bu ne arkadaş?

Uhud’ta dört oğlu ve eşi şehit olan bayan sahabe için verilmemiş müjde, Kerbela’da şehit olan için niye verilsin? ….

Kerbela’da; Hz. Zeynep’in iki çocuğu veya Hasan ra çocuğu mübarek de, Uhud günü eti kemiğinden ayrılan sahabe ırgat mı?

Bu peygamber sadece çocuklarını mı övmüş kardeşim? Bunlar boş laf….

Bedirde şehit olmuş 14 insanın adı şanı yok…

Deveye bağlanan ikiye ayrılan Sümeyye için teselli iki övgü…..

Ama, torun Ümmi Gülsüm için bin bir paye….

Böyle bir peygamber olmadı da, gelmedi de, dini lüzumsuz gerçek dışı bilgiler ile kirletmeyin kardeşim….

Elini Hz. Muhammed ölmesin diye kılıca uzatan ve eli kopan veya peygamber sancağını taşırken iki kolu kopan veya kefeni olmadığı için yarı çıplak gömülen ashaba demediğini …..

Üç veya beş yakındaki bir çocuğa, sırf torunu diye demez kardeşim peygamber…..

Sev, Öv…

Doğru hepsi bizim ayaklarına kurban olduğumuz insanlar ama  amelleri sebebi ile öv……

Dedeleri sebebi ile değil kardeşim…..

Sanıyorum yeter…..

Her yer Kerbela oluyor ….

Ama yüzyıllardır şehit olanlar İslam’a hizmet edenler, 12 tane imam rütbeli mübareğin gölgesinde kayboluyor, bu olmaz kardeşim…..

Bir mübarek adamların dedesini değil , amelini söyle… .

Anlat bu imam Naki veya Baki ne yapmış?

İmam Zeynel Abidin ne yapmış? Onları anlat…

Örnek alalım….

Bırak dedesi ne demiş? Yok Ehl-i beyt’imiş…. Bunlar bu çağın işi değil….

Bunlar….

Şam ve Kufe’de yaşayan adamların zamanında uydurduğu ve yutturduğu işler…..

Bak cep telefonu ‘alo’ diyor taaa Çin’den … “buyur dayı” diyoruz….

Artık kuran okununca … Allah ne dedi dayımızın sesi gibi anlıyoruz….

Sen istediğin kadar teyzenin sesini, enişte diye tuttur.. Yok kardeşim…

Artık hadis ve peygamber sözünü biliyoruz ve kalbimiz artık onlar adına dolaşan yalandan rahatsız oluyor, boş ver…..

Burası Türkiye…. Ne Şam, ne Kufe, ne Basra…..

Kur-an ve Hz Muhammed ortada … Din bunlar kardeşim… ötesi sadece Dindar….. Dindar başka, din başka…..

Bu kadar gereksiz safsataya gerek yok….

Hayret ediyorum …..

Hz Ali gibi bir insan , eşi Hz. Fatıma gibi bir insan zaten şeref sahibi…

Ne lüzumu var bunca yalan ile onların güzel amelini gölgelemeye…..

Anlatsana …..

Bu her namaz sonrası okunan… “suphanallah elhamdülillah ve Allah-u ekber” tesbihlerini Hz. Fatıma ya borçluyuz….

Bu olay onun ebedi şerefi ve kalitesini ispatiçin yetmez mi?….

Anlatsana…..

Hicrette; âdeta Hz. Muhammed’in canını, Hz Ali’ye borçluyuz, sadece o yetmez mi?

Kaldı ki tüm hayatı böyle….

Anlatsana; zulme başkaldırıp, zalime teslim olmama ruhunu Hz Hüseyin ile uzlaşı ve kardeşliği her şeye tercih etme örneğini Hz Hasan’a borçluyuz…. Anlatsana ondaki ahlakı ….

Ne akla hayale gelmeyen, Hint’ten, Mısır’dan çalıntı efsaneler ile bu insanların insanlığını Şii veya aleviyim diye gölgeliyorsun kardeşim….

Bu nasıl Ali sevgisi?  Ve Hz Muhammed in ailesine değer vermek…..

Biz de seviyorsun diyoruz ama yaptığın yanlış…. ‘Seviyorum’ diye gölgeleme onların insanlığını……

Dilerim konu anlaşıldı….

İlerde bunlar teknik detayları ile hallolunca, insanlar peygamber ne ashab, ne din, ne öğrenince….

O zaman…..

Bu işleri bozup milleti kandıran hoca molla dede ebe şeyh takımı kendine iş arasın…..

Din işinden sektör el ihtilaf ve şarlatanlık er geç bitecek…..

Uydurma işler ve efsane hikayeler ile ihtilaf içinde boğulan İslam toplumu en kısa zamanda ayağa kalkacak….

Ve insanlık..

Hz. Muhammedin izinde aynı ashab-ı gibi insanlığı yeni ufuklara taşıyacaktır……

Sorun basit….

Allah’ı sev, Peygamberi sev…..

Onları seveni de canın gibi sev … Her sorun biter…..

Bu minvalde hatalı da olsa her Müslümanı hele de alevi ve Şii Müslümanı ayrı ve özel seviyoruz, sevmeliyiz ….

Çünkü onlar gerçekten Hz. Muhammed ve ailesin bazı mensuplarını çok duygusal ve samimi seviyor…..

İnşallah tüm aile ve ashabını da aynı severler…..

Ve Sünni geçinen aynı minvalde eksikliği olanlarda bu duygusal bağı örnek alıp severler……

Tek ricamız şu Müslümanım diyen kimse, şu kuran ayetini esas alsınlar…….

“Velem yüsirru ala ma fealuu vehüm yalemuuun”.

‘mümin kullarım odur ki, bile-bile yanlışta ısrar etmezler’

Ötesi biz yanlışsak, bizde ısrar etmeyiz…..

Dostlarım…..

Kalplerin bir olup, hepimizin diri olup Siyonizm ve emperyalizmi boğmak adına Allah’ın ipine sarılıp, ötesini savurduğumuz günler çabuk olsun duası ile…..

Şu sabah namazı vakti…                       

Dostlarım ….

Sadece bilgi için ve artık müslümanların ağzından çıkanı anlaması ve ilim ile hikayeyi karıştırmaması için şınu da yazayım dostlarım için dedim…..

……

Konu

Ehl-i beyt…. başlığında vahdete yol..

….

Ehli beyt…..

Evde beraber yaşayan…. aynı evi paylaşan ve samimiyet sonucu sanki evin içinde gibi aile tarafından kabul edinen kişilere o an için kullanılan ıstılah….

….

Ancak sanki kuran ortada değil gibi akıl almaz bir efsane yürüyor…

Bu nasıl iş ise….

Hayret…

Gençliğini Hz muhammed için feda eden… Hz ayşe…. veya yokluktan ekmek bulamayıp Hz muhammed in aşkıyla ona bağlı hanımları …..

yine vefat eden eşlerinden sonra uzun sene belki ne fakirlik çeken mübarek ve kurana göre öz annemiz olan Hz muhammedin hanımlarının değil….

Üç yaşındaki ve 5 yaşındaki iki yavru ve anne babası ile bir iran göçmeni mümin selman ra için öne çıkan mukaddes rütbe….

İnsanın aklı gidiyor…. bu akıl karşısında  tutmaz…

Bakın….

Bir ayet istismarı üstünden ahzap süresi ki ….. ne hasan ne hüseyin ra …. ne ali ne fatıma ile alakası yok nüzülünün…

Ancak bir aile içi süreci anlatan süre içinde geçen bu kelime….

Allaaaah efsanelere konu….

Hep derim…

Ya dostum….. Hz. Alinin yüce şahsiyeti Hz. Fatımanın şerefi için bu çarpıtmalara gerek yok ki….

Hicret sürecinde Hz alinin….  yine hayatı boyunca hz alinin hangi yaptığı iş büyük değil mi….

O ashabın ve islamın en gözde kahrananı ve eşide aynı değil mi …

Tamamda…. ne alaka “ehli beyt “kelimesi ile bu insanların yüceliği arasında illyet bağı ….

Kardeşim…

Yapma,  bizi küfede yaşayan…. deveden başka hayvan… hurmadan başka meyve görmemiş ıraklı o dönemin adamı mı sanıyorsun….

Biz Hz Ali yi canımızdan çok severiz de… bu uydurama işlere gerek yok ki….

Şimdi…

Ehli-beyt kelimesi Allaha ait…

Kuranda ehli beyt… Hz. Musanın ailesi için geçer….

Hz. İbrahim ailesi için geçer….

Yine Peygamber ailesi için geçer…..

Bunun özü dışardan bakınca gören için evde yaşayanlar veya o ev ile irtibat içinde olanlar demektir…

Ne alâka din ile..torun sülale ile….

Şimdi oku… bırak kardeşim hikayeyi kuran oku…..

Bak ehli beyt ne…. oku…..

Bismillah ….

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

Önceden, süt annelerin memesini kabul etmemesini sağladık. Musa’nın ablası: …;Size, sizin adınıza ona bakacak, iyi davranacak bir ev halkını tavsiye edeyim mi? dedi.

….

Okudun mu… ehli beyt…  ev halkı… ve musa as kız kardeşi de kullanmış….

Bu taaa eski mısırda kullanılan ifade….

Ne var… ehli beyt kelimesini tılsım gibi yutturuyorsun  mübarek….

Sadede gel….

 

Bismillah…

Oku….

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Hz. İbrahime gelen melekler… ibrahim ve eşinin ikramı sonrası onlara çocuk olma müjdesi verince…. onların şaşırması ve acayip olması karşında….

….

Ey evin hanımı! Allah’ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olmuşken, nasıl Allah’ın işine şaşarsın?

O, övülmeye layıktır, yücelerin yücesidir ; dediler.

Geçti mi ehl-i beyt…..

Demek aynısını ibrahim ve eşi için kullanmış Kuran…

Demek …

bu örfii ifade peygamberden 4000 yıl önce de var…

Ou zaman bu  kelimeyi sanki ilk defa peygamber ve hanımları hariç iki torun bir kız bir damada denmiş gibi…. böyle esrarengiz yapmanın âlemi ne kardeşim…..

İstanbulda bu işleri eskiden uyduranlar kadar metroda ve televizyonda adam görüyoruz kardeşim boşverin…. bunu hala yutalım mı….

Şimdi oku… hikaye değil kur-an oku…. senin istismar edip alakası olmadığı halde bağlantı yaptığın ayeti oku….

Ne alâka hasan hüseyin kerbela şam şiraz ile ne alaksı var….

Oku….

Bismillah

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Evlerinizde oturun;  eski Cahiliyye’de olduğu gibi açılıp saçılmayın;

namazı kılın; zekatı verin; Allah’a ve Peygamberine itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! (ehl-i beyt) … şüphesiz Allah sizden böyle yapmanızı tavsiye ederek olası muhtemel kusurları  giderip… sizi tertemiz yapmak ister…

Sebebi…..

Siyonizm ve uşakları münafık kılığında iftira atıp aleyhe kamu oyu yaratma işleri yapınca…

Allah Hz. Muhammed in hanımlarına gerek yaşamlarında gerek sokakta .. gerek giyim kuşamda daha dikkatli olmaya matuf tavsiye ederken….

konu hiç ali hasan hüseyin fatıma alakası yok ve  bir süre ve ayette ehl-i beyt geçiyor iken ….

Ne alâka kardeşim bu ayet yüzyıllardır milleti uyuyan efsaneler ile….hasanhüseyin fatıma anhüm ile….

Ehli beyt… türkçesi ev halkı.. veya aile…

Yok yüzyıllardır bu ayet üstünden uydurma işler…  peygamber demiş ehli beyti esas al vs vs…

Ya kardeşim.. . Hz Ali dışında, Hz  fatıma ra eğitimi belli….. Yaşı belli…. ömrü yıl gelmeden vefat etmiş…

Hasan hüseyin daha çocuk….

Nasıl yani….  bunlar dinin ebedi kayağı olacak……

Hicreti beraber yaşamış…

Önemli kararları almış…. Allah’ın ikinin ikincisi dediği Ebu bekir ra…

Hayat tecrübesi ile en önemli konuda Allah’ın kararınıkararını tasdik etiği ömer v

eya 30 bin kişilik tebük ordusunun üçte birini kuşatan cömertlik abidesi ve iki kızını verdiği damadı  Osman…..değil de , 

onlarca yanında bugünün tabiri ile kabinesinde yer almış sahabe değil de….

islâm için ….

Taaa , bin sene sonra gelmiş torununu….. ehli beyt ve islamın kaynağı diye , niye ilân etsin peygamber …..

İlim abidesi ibn-i abbas…

En fazla  ilim sahibi ve hakkında ayet inen masum azize kadın hz Aişe ehli-beyt değil de ….. diğer hanım ve ablası konumundaki kızları değilde.

torunun torunun torunu mu dinin mercii….

Müslüman kardeşim… bunlara ancak ortaçağda yaşamış  arap inanır….

Akıl sahibi güler geçer….

Sonra ne gereği var mübarek bunlara …..

Müslüman isek zaten ;

Peygamberin ehl-i beyti yani ailesi elbette mukaddes ve saygı duyarız….

Ancak bu dinin.. … bağlayıcılığı noktasında peygamberin eşiyle çocuğuyla damadıyla torunuyla işi olmaz…..

Dinin beşer ile bile işi olmaz….

Dinin tek kaynağı kuran… onunda tek hatasız açıklaması bizzat Hz. Muhammed dir…. onun yaptığı ve öngördüğü dür…

Kur-an ı aklımız ve ilimle…

peygamberden geleni de ilim ve vicdan ile test eder ….. ondan mı , değil mi anlarız….

Bin tane hokkabaz molla veya hoca da dese biz kalbimiz rahatsız olan hiç bir sözü dikkate almayız…

Çünkü Hz. Muhammed asla hocalar gibi abuk subuk manasız aptaca laflar etmez….

O ancak yaşayan kuran olup… her dediği ve yaptığı kurana uygundur …..

Şimdi….

Yüzyıllardır…. ehli beyt de ehl-i beyt…

Tamam…. doğru bu kişiler Hz.. Muhammedin ailesi sevdikleri….

Ne yapalım…

Sevelim sayalım tamam ….

Ötesi amelleri kadar….

Ve zaten …..

Hz Ali eğer diğer damadı asım dan üstünse…eşinin adı fatıma diye değil …. ameli sebebiyle kardeşim….

Diğer damat bedirde düşman tarafında iken …. Ali peygamber serdar-ı olduğu için üstün…. eşi veya çocuğu sebebi ile değil….

Aynen herkes için böyle…..

Kimseye babadan geçen bir şey yok…..

Netice herkes Hz. Adem peygamberin oğlu…  yani herkesin babası peygamber…..

Babası peygamber nuhun oğlu ne oldu iman etmeyince…..

Sen babasına değil ameline bak….

Ameli zaten yüce ve şerefi üstün birini niye öveceğim diye …. dini bozuyorsun kardeşim…..

Sonra…  Yok Ali şöyle …Ali böyle….

Hayrola…

O dönemde aksini diyen mi var mış …

Ne olmuş da peygamber … adeya her eline mikrofon alınca ali ali övmüş….

Yok kardeşim….

Zaten Ali ra ,sevilen sayılan şerefli alim fazıl yiğit biri… 

elbette jest olarak herkese dediği gibi onu da övücü üslup kullandı mutlaka ….

Ama , bu ne arkadaş ……

Uhutta dört oğlu ve eşi şehit olan bayan  sahabe için verilmemiş müjde… kerbela da şehit olan için niye verilsin ….

Kerbelada…. Hz. zeynebin iki çocuğu veya hasan ra çocuğu mübarek de….

Uhut günü  eti kemiğinden ayrılan sahabe ırgat mı….

bu peygamber sadece çocuklarını mı övmüş kardeşim…. bunlar boş laf….

Bedirde şehit olmuş 14 insanın adı şanı yok… 

deveye bağlanan ikiye ayrılan sümeyye için teselli iki övgü…..

Ama, torun ümmü gülsüm için bin bir paye….

Böyle bir peygamber  olmadı da ….gelmedi de….

dini lüzumsuz gerçek dışı bilgiler ile  kirletmeyin kardeşim….

Elini hz muhammed ölmesin diye kılıca uzatan ve eli kopan…… 

veya peygamber sancağını taşırken iki kolu kopan veya kefeni olmadığı için yarı çıplak gömülen ashaba demediğini …..

Üç veya beş yakındaki bir çocuğa….. sırf torunu diye demez kardeşim peygamber…..

Sev.. öv…

Doğru hepisi bizim ayaklarına kurban olduğumuz insanlar ama … amelleri sebeb-i ile öv……

Dedeleri sebebi ile değil kardeşim…..

Sanıyorum yeter…..

Her yer kerbela oluyor ….

Ama yüzyıllardır şehit olanlar islama hizmet edenler…. 12 tane imam rütbeli  mübareğin gölgesinde kayboluyor…. bu olmaz kardeşim…..

Bir mübarek adamların dedesini değil …. amelini söyle… .

Anlat….bu imam naki veya baki ne yapmış.. …

İmam  zeynel abidin ne yapmış …..onları anlat…

Örnek alalım….

Bırak dedesi ne demiş … yok ehli beyt imiş…. bunlar bu çağın işi değil….

Bunlar….

Şam ve kufe de yaşayan adamların zamanında uydurduğu ve yutturduğu işler…..

Bak cep telefonu alo diyor taaa çinden …  buyur dayı diyoruz….

Artık kuran okuunca … allah ne dedi dayımızın sesi gibi anlıyoruz….

Sen istediğin kadar teyzenin sesini…. enişte diye tuttur yok kardeşim…

Artık hadis ve peygamber sözünü  biliyoruz ve kalbimiz artık onlar adına dolaşan yalandan rahatsız oluyor….boşver…..

Burası Türkiye…. ne şam ne kufe ne basra…..

Kur-an ve Hz muhammed ortada … Din bunlar kardeşim… ötesi sadece Dindar….. dindar başka… din başka…..

Bu kadar gereksiz  safsataya gerek yok….

Hayret ediyorum …..

Hz Ali gibi bir insan …. eşi Hz. Fatıma gibi bir insan zaten şeref sahibi…

ne lüzumu var bunca yalan ile onların güzel amelini gölgelemeye…..

Anlatsana …..

Bu her namaz sonrası okunan…  subhanellah elhamdülillah ve Allah-u ekber tesbihlerini Hz. Fatıma ya borçluyuz….

Bu olay onun ebedi şerefi ve kalitesini ispatiçin yetmez mi…..

Anlatsana…..

Hicrette…. âdeta  Hz. Muhammed in canını,  Hz alı ye borçluyuz…. sadece o yetmez mi….

kaldı ki tüm hayatı böyle….

Anlatsana…. zulme başkaldırıp…. zalime  teslim olmama ruhunu Hz hüseyin ile ….

Uzlaşı ve kardeşliği herşeye tercih etme örneğini Hz hasana borçluyuz…. anlatsana ondaki ahlakı ….

Ne akla hayale gelmeyen…. hintden mısırdan çalıntı efsaneler ile bu insanların insanlığını şii veya aleviyim diye  gölgeliyorsun kardeşim….

Bu nasıl Ali sevgisi….. ve Hz Muhammed in ailesine değer vermek…..

Biz de seviyorsun diyoruz ama…. yaptığın yanlış…. seviyorum diye gölgeleme onların insanlığını……

Dilerim konu anlaşıldı….

İlerde bunlar teknik detayları ile hallolunca… insanlar peygamber ne ashab ne din ne öğrenince….

O zaman…..

Bu işleri bozup milleti kandıran hoca molla dede ebe şeyh takımı kendine iş arasın…..

Din işinden sektörel ihtilaf ve şarlatanlık  er geç bitecek…..

Uydurma işler ve efsane hikayeler ile ….. ihtilaf içinde boğulan islam toplumu en kısa zamanda ayağa kalkacak….

Ve insanlık..

Hz. Muhammedin izinde aynı ashab-ı gibi insanlığı yeni ufuklara taşıyacaktır……

Sorun basit….

Allahı sev…. Peygamberi sev…..

Onları sevenide canın gibi sev … her sorun biter…..

Bu minvalde hatalı da olsa her müslümanı hele de alevi ve şii müslümanı ayrı ve özel seviyoruz….. sevmeliyiz ….

Çünkü onlar gerçekten Hz. Muhammed ve ailesin bazı mensuplarını çok duygusal ve samimi seviyor…..

İnşallah tüm aile ve ashabını da aynı severler…..

Ve sunni geçinen aynı minvalde eksikliği olanlarda bu duygusal bağı örnek alıp severler……

Tek ricamız şu müslümanım diyen kimse… şu kuran ayetini esas alsınlar…….

Velem yüsirru ala ma fealuu vehüm yalemuuun…..

mümim kullarım odur ki.. bile bile yanlışta israr etmezler…..

Ötesi biz yanlışsak … bizde ısrar etmeyiz…..

Dostlarım…..

Kalplerin bir olup…

hepimizin diri olup  siyonizm ve emperyalizmi boğmak adına allahın ipine sarılıp…. ötesini savurduğumuz günler çabuk olsun duası ile…..

Şu sabah namazı vakti……

Slm dua ve sevgiler ile……                       

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER